Bel ons: +32 473/ 80 75 34info@ventipro.be

Advies

Om energieverlies tegen te gaan, worden nieuwe woningen zeer goed geïsoleerd.
De natuurlijke toe- en afvoer van lucht in en uit de woning, wordt hierdoor beperkt. Gevolg hiervan is dat:

  • vervuilde lucht alsook het aanwezige vocht in de woning blijven hangen
  • verse lucht geen kans krijgt om de woning binnen te komen.

Zo ontstaat er helaas een zeer ongezond binnenklimaat. Dit kan ernstige gevolgen hebben voor de bewoners maar ook voor het gebouw zelf zijn dergelijke omstandigheden nefast. Denken we maar aan het risico op vochtopstapeling en bijgevolg ook schimmelvorming. Daarom is het van het allergrootste belang om een woning, kantoorgebouw of publieke ruimte steeds goed te ventileren.

Zowel voor renovaties als nieuwbouw kunnen verschillende ventilatiesystemen ingezet worden. Onze voorkeur gaat uit naar balansventilatie aangezien hier het energieverlies tot een minimum beperkt blijft. Dat is ook de reden waarom passiefbouwers of energieneutraal bouwers liefst gebruik maken van een balansventilatie.

Voor grootschalige projecten of appartementen kan een C+ systeem een interessant alternatief zijn.

Balansventilatie – Systeem D

d-systeemGeurtjes, vocht en andere kwalijke bestanddelen worden op een efficiënte manier verwijderd. De warmte van de afgevoerde lucht daarentegen wordt overgedragen aan de binnenkomende koudere lucht. Dat noemt men warmterecuperatie. Hierdoor blijft het energieverlies zeer beperkt.

In de zomer periode, verwachten we echter van een goed ventilatiesysteem andere prestaties dan in de winter. Zo willen we bijvoorbeeld de binnentemperatuur zeker niet laten oplopen. Vanuit deze optiek werd er een automatische bypass in de D-systemen verwerkt. Die zorgt er voor dat de koelere nachtlucht – zonder zich voor te verwarmen – ongehinderd maar wel gefilterd, de leefruimtes kan binnenstromen. Zo wordt voor de nodige verfrissing gezorgd.

Balansventilatie biedt dus onafhankelijk van het seizoen een gezond en vooral ook comfortabel binnenklimaat en kan in functie van uw persoonlijke wensen geprogrammeerd worden. De gebruikelijke dag en nachtprogramma’s of het aansluiten van bepaalde detectoren (CO2, Vocht,…) behoren tot de klassieke keuzemogelijkheden. Via domotica modules kan men de ventilatie daarenboven van op afstand regelen of aansturen.

C+ systeem

c-systeemHet voordeel van een C+ systeem is dat er minder leidingen in de vloerplaat moeten gelegd worden en dat de installatie beperkter is qua omvang.

Daarenboven is de ventilatie vraag gestuurd. Dit betekent dat per ruimte op basis van (CO2 en of vocht detectie, het luchtdebiet automatisch geregeld wordt.

Nadeel is daarentegen dat koude lucht via de raam- of buitenlucht roosters de woning binnentreedt. Warmte recuperatie is hier niet voorzien.